Home » Educational Resources » Non-English Materials » Persian

Persian

 

آنت یبیوتیک ها برای عفونت های ویروسی مثل سرماخوردگی،
آنفولانزا و برونشیت (سرماخوردگی قفسه سینه) اثری
نخواهد داشت. استفاده از این آنت یبیوتیک ها برای عفونت هایی از
این قبیل می تواند منجر به مقاومت آنتی بیوتیکی شود.

 

آیا می دانستید؟

  1.  شستن دست ها بهترین راه برای جلوگیری از انتشار عفونت هاست.
  2.  باکتری ها و ویروس ها با هم تفاوت دارند. هردو می توانند عامل عفونت باشند
    اما آنتی بیوتیک ها فقط روی عفونت های باکتریایی اثرگذار هستند.
  3.  با مصرف درست و معقول آنتی بیوتیک ها، جلوی گسترش مقاومت آنتی بیوتیکی را بگیرید.

در ایالت آلبرتا اگر نیاز به توصیه های پزشکی داشتید یا نسبت به بهترین اقدام لازم اطمینان
نداشتید، با Health Link (به شماره 811 ) تماس بگیرید.

برای کسب توصیه های عملی در خصوص مشکلات سلامت کودکان، به آدرس ahs.ca/heal مراجعه کنید؛ اینجا یک منبع اطلاع رسانی عمومی است که توسط بیمارستان کودکان Stollery کنترل م یشود.