Home » Educational Resources » Non-English Materials » Somali

Somali


Antibayootiga kaa caawin maayaan wixii caabuqa

fayruska ah, sida durayga, hargabka iyo qufaca (ka laabta xanuujiya). Isticmaal antibayootiga si loo daaweeyo caabuga fayruska wixii caabuqyada keeni kara inaad adkaysi u yeelato antibayootiga.

 

Maad og tahay?

 1. Gacmaha in la maydhaa waa qaabka ugu wanaagsan
  ee loo joojin karo faafitaanka Caabuqyada.
 2. Baakteeriyada iyo fayrusku way kala duwan yihiin. Labaduna
  waxay keenaan caabuqyo laakiin antibayootigu kaliya
  waxaa uu wax ka qabtaa Caabuqyada baakteeriyada.
 3. U isticmaal antibayootiga si xikmad ay ku jirto si loo
  xadido wax ka qabad la’aanta antibayootiga.

 

 

Alberta, waxaad la hadli kartaa Health Link (oo aad kala hadlaysaa 811) hadii aad u baahan tahay talaabada aad qaadayso taladeeda.

Wixii talooyinka talaabada xalka rasmiga ah ee caruurta, booqo ahs.ca/heal, kaas oo ay ku jiraan macluumaadka uu geliyay Stollery Children’s Hospital.