Home » Educational Resources » Non-English Materials » Tagalog

Tagalog


“Hindi makatutulong ang mga antibiotic para sa mga

impeksiyong dulot ng virus, gaya ng sipon, trangkaso,
at brongkitis (pamamaga ng daanan ng hangin). Ang
paggamit ng antibiotic sa mga impeksiyon na ito ay
maaaring maging sanhi ng resistensiya sa antibiotic.”

 

Alam mo ba?

 1. Ang paghugas ng kamay ay ang pinakamainam na paraan
  upang pigilan ang paglaganap ng mga impeksiyon.
 2. Magkaiba ang mga bakterya at virus. Parehong maaaring
  magdulot ng mga impeksiyon ngunit tanging sa mga impeksiyong
  dulot ng bakterya lamang gumagana ang mga antibiotic.
 3. Gamitin ang mga antibiotic sa matalinong paraan upang
  limitahan ang pagkakaroon ng resistensiya sa antibiotic.

 

 

Sa Alberta, maaari mong tawagan ang Health Link (sa 811) kung kailangan mo ng payo o kung hindi ka sigurado sa pinakamainam na kurso ng pagkilos.
Para sa praktikal na payo sa mga problemang pangkalusugan sa mga bata, bumisita sa ahs.ca/heal isang pampublikong sanggunian na pinapanatili ng Stollery Children’s Hospital.