Home » Educational Resources » Non-English Materials » Vietnamese

Vietnamese


“Kháng sinh sẽ không có tác dụng với các

nhiễm trùng do vi-rút như cảm lạnh, cúm
và viêm phế quản. Sử dụng kháng sinh cho
những loại nhiễm trùng này có thể dẫn đến
kháng thuốc kháng sinh.”

 

Quý vị có biết?

 1. Rửa tay là cách tốt nhất để ngăn sự
  lây lan của bệnh nhiễm trùng.
 2. Vi khuẩn và vi-rút là khác nhau. Cả hai loại đều có
  thể gây ra nhiễm trùng nhưng kháng sinh chỉ có
  tác dụng chống lại nhiễm trùng do vi khuẩn.
 3. Sử dụng kháng sinh một cách thông thái để hạn
  chế sự phát triển của kháng thuốc kháng sinh.

 

 

Tại Alberta, quý vị có thể gọi Health Link (theo số 811) nếu quý vị cần tư vấn hoặc không chắc chắn về hành động phù hợp nhất.

Để có các tư vấn thực hành về những vấn đề sức khỏe ở trẻ em, hãy truy cập ahs.ca/heal, nguồn thông tin công cộng do Stollery Children’s Hospital duy trì.